Ducktrap, Sockeye Wild Salmon, smoked wild salmon (4 oz)

$9.70